Danışmanlık

SÖZLEŞMELER

Türk Borçlar Kanunu’nun Sözleşme Serbestisi ilkesi çerçevesinden taraflar, sözleşme şartlarını karşılıklı mutabakat ile belirleyebilmektedirler. Ancak ileride hak kayıplarının yaşanmaması açısından sözleşmelerin hukuki açıdan değerlendirilmesi son derece önem arz etmektedir.  Tarafımızca; sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi hizmeti verilmekte olup, müvekkillerin talebi halinde toplantı ve görüşmelere de iştirak edilebilmektedir.  Bununla birlikte; sözleşmelerin uygulanması sürecinde müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki sorunlar hakkında da danışmalık hizmeti verilmekteyiz.

BANKACILIK VE FİNANS

Bankacılık ve Finans Sektörü özel uzmanlık gerektiren süreçler ihtiva etmektedir. Bu alanda deneyime sahip uzman Avukatlarımız tarafından müvekkillerimizin Bankacılık ve Finans Kurumları ile akdedeceği kredi, yapılandırma v.b. sözleşmelerin incelenmesi ve süreçte karşılaşılan hukuki sorunlarla ilgili danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Yanı sıra; müvekkillerimizin Banka ve Finans kurumları ile karşılaştıkları tüm hukuki sorunlar ve ihtilaflar ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Büromuzca müvekkillerimiz adına Türk Paten ve Koruma Kurumu nezdinde tescil işlemleri gerçekleştirildiği gibi; telif hakları, marka, patent, tasarım ve haksız rekabetten kaynaklanan hak ihlalleri gibi her türlü hukuki sorunlarla ilgili olarak ve aynı zamanda Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında giren lisans, devir ve benzeri sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi hususlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukuku kapsamında acentelik sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, yanı sıra Sigorta poliçesi kapsamında sigortalının hak ve yetkileri, sigortalının hak kaybı oluşmaması için izlenmesi gereken hukuki prosedürler ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İŞ HUKUKU

İşveren ile İşçi arasında akdedilecek Hizmet Sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, Sözleşmeden kaynaklanan tarafların hak ve sorumlulukları, hak kaybı yaşanmaksızın Hizmet Sözleşmesinin sona erdirilebilmesi ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirket kuruluş, birleşme, bölünme ve devir sözleşmeleri ve işlemleri, tür ve unvan değiştirme, sermaye artımı, şirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının içerik ve uygulanması, şirket içi politika ve prosedürleri ile ilgili dokümanların hazırlanması, şirket ortaklarının sorumlulukları ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

TÜKETİCİ HUKUKU

Satıcı ve Hizmet sunan ile Tüketiciler arasında akdedilen ürün ve hizmet satış sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, ayıplı mal ve ayıplı hizmet, tüketici şikayetleri, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri nezdindeki ihtilaflar ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BİLİŞİM HUKUKU

Elektronik Ticaret, İnternet Ortamında Fikri ve Sınai Hakların korunması ve yaşanan hak ihlalleri, Servis Sağlayıcıların ve İçerik Sağlayıcıların sorumlulukları, alan adı (domain name ) kullanımında kaynaklanan uyuşmazlıklar ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

AİLE HUKUKU

Evlenme, boşanma, nişanlanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, vesayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

MİRAS HUKUKU

Vasiyetname hazırlanması, Miras Taksim Sözleşmelerinin hazırlanması, veraset ilamının alınması, terekenin tasfiyesi, yasal mirasçılar ile atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklıları arasındaki ihtilaflar ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Taşınmaz alım-satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, gayrimenkul kullanımından kaynaklanan hak ve yükümlülükler, hak ihlalleri, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.