Dava

HUKUK DAVALARI

Büromuzca, hukuki danışmanlık vermekte olduğumuz tüm hukuki konularda ortaya çıkan ihtilaflardan kaynaklanan her türlü davalar müvekkillerimize vekaleten takip edilmektedir.

CEZA DAVALARI

Başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere diğer tüm yasal mevzuatta yer alan hükümler kapsamında suç olarak tanımlanan filler nedeniyle müvekkillerimiz aleyhine ikame ceza davaları gerek soruşturma ve gerekse kovuşturma aşamasında müvekkillerimize vekaleten takip edilmektedir. Yanı sıra mağdur/suçtan zarar gören müvekkillerimiz adına suç duyurusunda bulunulması, koruma tedbirleri ve benzeri süreçler tarafımızca takip edilmektedir.

İDARİ DAVALAR

İdari Yarı mercileri nezdindeki İdari İşlemin İptali ve Tam yargı davaları tarafımızca takip edilmektedir.

İCRA TAKİBİ

Alacakların tahsilini teminen başvurulabilecek yasal yollardan olan icra takipleri tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.

HAKEM/TAHKİM

Tüketici Hakem Heyetleri ve  Sigorta Tahkim Komisyonları nezdindeki ihtilaflar ile Özel Tahkime intikal eden uyuşmazlıkların takibi tarafımızca yapılmaktadır.